Kirkegården


Henvendelse om erhvervelse eller pasning af gravsted sker til graveren, tlf. 3054 6745


Adgang til kirken:

Kirken er låst til daglig. Men graveren åbner gerne kirken.


Se takster for Bedsted kirkegård her.


Se vedtægter for Bedsted kirkegård her.